Download CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÙNG TRÂM


Download

Phần mềm tính toán dung lượng đĩa cứng và thời gian ghi hình

Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP của thíet bị đầu ghi hình, camera IP (Phiên bản mới V3.0.0.100)

Phần mềm quản lý và ghi hình tập trung camera HDPARAGON (Phiên bản mới V2.6 GUARDING EXPERT)

Phần mềm quản lý tập trung camera chạy trên hệ điều hành MAC OS


xem demo