HVR (Đầu ghi hỗn hợp) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÙNG TRÂM

Trang chủ / Sản phẩm / HVR (Đầu ghi hỗn hợp)
Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP (phù hợp cho các dự án lớn).

Hybrid DVR HDS-H9016HFI-SH

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP (phù hợp cho các dự án lớn).

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP (phù hợp cho các dự án lớn).

Hybrid DVR HDS-H9008HFI-SH

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP (phù hợp cho các dự án lớn).

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP

HDS-H7616HFW-ST

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP

HDS-H7608HFW-ST

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP

HDS-H7604HFW-ST

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog + camera IP

Liên hệ để lấy báo giá


xem demo