NVR (Đầu ghi hình IP) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÙNG TRÂM

Trang chủ / Sản phẩm / NVR (Đầu ghi hình IP)
DS-7700NI-SP Series NVR

DS-7700NI-SP

DS-7700NI-SP Series NVR

Liên hệ để lấy báo giá

DS-7700NI-ST Series NVR

DS-7700NI-ST

DS-7700NI-ST Series NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded Plug & Play NVR

DS-7700NI-I4/16P

Embedded Plug & Play NVR

Liên hệ để lấy báo giá

All-in-One NVR

DS-7600NI-E1/A

All-in-One NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded NVR

DS-9632/64NI-I16

Embedded NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded MIni WiFi NVR

DS-7104NI-SLW

Embedded MIni WiFi NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded Mini Plug & Play NVR

DS-7104/7108/7116NI-SN/P

Embedded Mini Plug & Play NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded MIni NVR

DS-7104/7108/7116NI-SN(/N)

Embedded MIni NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded Plug & Play NVR

DS-7708NI-E4/8P DS-7716/7732NI-E4/16P

Embedded Plug & Play NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded NVR

DS-7700NI-I4

Embedded NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded NVR

DS-9632/64NI-I8

Embedded NVR

Liên hệ để lấy báo giá

Embedded Hybrid DVR

DS-9004/9008/9016HFI-ST

Embedded Hybrid DVR

Liên hệ để lấy báo giá


xem demo