NVR (Đầu ghi hình IP) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÙNG TRÂM

Trang chủ / Sản phẩm / NVR (Đầu ghi hình IP)
Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng

HDS-N9664I-XH (16 ổ cứng)

Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264

HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264

HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264

HDS-N7616I-ST

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (4 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (4 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

HDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình IP 8 kênh PoE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

HDS-N7616I-POE

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP.

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng

HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng

HDS-N9632I-SH

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng

HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)

Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng

Liên hệ để lấy báo giá

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10

HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)

Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10

Liên hệ để lấy báo giá


xem demo