PTZ CAMERA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÙNG TRÂM

Trang chủ / Sản phẩm / PTZ CAMERA
Camera IP speed dome HD 1.3 Megapixel

HDS-PT5274-A3 (Âm trần)

Camera IP speed dome HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome HD 1.3 Megapixel

HDS-PT5274-A (Ngoài trời)

Camera IP speed dome HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome HD 1.3 Megapixel

HDS-PT5274-A0 (Trong nhà )

Camera IP speed dome HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

HDS-PT7174IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

HDS-PT7176IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

HDS-PT7274IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP SpeedDome HDS-PT7230TVI-IR

HDS-PT7230TVI-IR

Camera IP SpeedDome HDS-PT7230TVI-IR

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP SpeedDome HDS-PT7123TVI-IR

HDS-PT7123TVI-IR

Camera IP SpeedDome HDS-PT7123TVI-IR

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 Megapixel

HDS-PT7184IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

HDS-PT7276IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1.3 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 Megapixel

HDS-PT7284IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 Megapixel

HDS-PT7286IR-A

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 Megapixel

Liên hệ để lấy báo giá


xem demo